Timing

Er zijn vier evaluaties per jaar, d.w.z. één per kwartaal. Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar, wordt opgedeeld in vier enveloppen, één per kwartaal. Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus om een “rollend fonds”.

De deadlines voor de oproepen van 2018 liggen nog niet vast. We wachten op de goedkeuring van het subsidiebesluit van 2018.

Normaal gezien kunt u op om het even welk moment het aanvraagformulier invullen. Maar om technische redenen is dit voorlopig niet mogelijk.

Via Facebook en Twitter houden we u op de hoogte.