Timing

Er zijn vier evaluaties per jaar, d.w.z. één per kwartaal. Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar, wordt opgedeeld in vier enveloppen, één per kwartaal. Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus om een “rollend fonds”.

De volgende deadline voor werkbeurzen bij het Fonds Pascal Decroos is 30 september 2018 voor 23u59. Opgepast, we hebben een nieuw online aanvraagsysteem. Daarvoor kun je terecht op een aparte website:

Via Facebook en Twitter houden we u op de hoogte.