Enquête

Met deze rondvraag wil het Fonds de noden van journalisten die een aanvraag indienen nog beter tegemoetkomen en heeft het de kans te polsen naar de tevredenheid van de subsidieaanvragers. Via deze persoonlijke feedback hoopt het Fonds een goed beeld te krijgen van de ervaringen en de indrukken die de journalist tijdens het hele proces heeft opgedaan.

U kunt de enquête hier downloaden.

Advertentie