Criteria

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria. Voor elk criterium geeft het jurylid een score van 0 (het voorstel beantwoordt totaal niet aan het criterium) tot 10 (het voorstel beantwoordt volkomen aan het criterium).

De criteria hebben een relatief gewicht ten opzichte van elkaar; die gewichten zijn verschillend voor starters en voor seniors.

Het eindresultaat is een score op 1000. Er wordt een gemiddelde gemaakt van de scores die het voorstel bij de 4 juryleden behaald heeft. Een voorstel dat op dit gemiddelde minder haalt dan 600 op 1000 komt niet voor een werkbeurs in aanmerking.

Criterium
Relatief Gewicht
voor starters
Relatief gewicht
voor seniors
1. Niet regulier karakter
x 18
x15
2. Maatschappelijk relevant
x 14
x10
3. Originaliteit en innovatief karakter
x 18
x13
4. Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project)
x14
x8
5. Haalbaarheid
x6
x10
6. Nieuwswaarde
x10
x10
7. Ervaring van de indiener/referenties
x3
x7
8. Verkoopbaarheid/marktgerichtheid
x7
x13
9. Tijdrovendheid
x10
x14
Totaal
/1000
/1000
Advertentie